Kineziologie (psycho-kineziologie)

12. září 2009 v 23:50 | Tuška |  Terapie
Ani s touto metodou nemám téměř žádné zkušenosti, ale to se brzy změní.
Jsem opravdu zvědavá, co se při "regresi" bude dít a jak to bude probíhat. A taky, jestli se něco "vylepší".

Pokud bude o co, určitě se podělím o své nové zkušenosti.


Homeopatická klinika Praha o (psycho)kineziolologii informuje takto (text je lehce upraven):

U nás je tento obor teprve v plenkách.
Kineziologii přivezla do Evropy americká lektorka Carol Ann Hontz.
Původně jen chtěla pomoci dětem postiženým dyslexií, dysgrafií a labilitou.
Založila zde "školu", kde zájemci o obor procházejí dvanáctistupňovým systémem kurzů.

Časem se metoda začala používat i na jiné potíže.
Její princip objevil v 60. letech 20. století Američan Dr. Goodheart.
Na základě kineziologie (nauka zabývající se studiem lidského pohybového ústrojí) rozvinul metodu, která využívá jednotný způsob komunikace s naším mozkem k odstraňování nejrůznějších fyzických i psychických problémů.

Systém ONE BRAIN

(jednotný mozek) je odvozený od ideální spolupráce obou našich mozkových hemisfér.
  • Pravá - mateřská je nositelem tvořivých schopností, není omezená časem, nemá strach.
  • Levá - otcovská hemisféra analyzuje, je logická a vynáší soudy.
U většiny lidí a po většinu našeho času je v převaze jedna z hemisfér. Ideální je však spolupráce obou.
Ve chvíli stresu řídí naši reakci pouze levá hemisféra, je zodpovědná za naše "přežití", je nositelka strachu. Dokáže odpojit funkci předního mozku, který udržuje člověka v přítomnosti, a hledá možnosti řešení.
Ve stresu proto reagujeme pouze na základě minulých zkušeností a uložené negativní informace se objeví ve formě energetického bloku. Nejednáme proto na základě svobodné volby, ale uvázneme s pocitem bezmocnosti při destruktivním jednání.

Mozek jako počítač zaznamenává všechny naše zkušenosti od početí až do současnosti, včetně nepříjemných stresujících zážitků. Koordinuje činnost svalů a my víme, že po sdělení špatné zprávy reagují svaly ochabnutím.
Můžeme proto využít svaly jako praktický signalizátor centrálního nervového systému a můžeme našemu počítači - mozku - zadat vyhledání stresové blokády. Odpověď dostaneme v podobě svalového napětí.

Negativní emoce sval oslabí a pozitivní jej zpevní.
Kineziolog pracuje na úrovni buněčné paměti, kde dostává jednoznačné odpovědi. Pracuje především se svaly paží a na základě získaných informací odstraňuje jemnou, rychlou a účinnou metodou stresové blokace.
Náprava spočívá v jednoduchých pohybech, dotecích, případně světelném působení, jimiž se obnovuje stresem přerušený energetický tok.
V rámci kineziologie se vyvinuly nové systémy, které psychologové, učitelé, vychovatelé, lékaři i laici po celém světě přijali do svého života a své práce.
Takovým systémem je i THREE IN ONE (tři v jednotě - mysl, duch, tělo), který se do České republiky dostal díky lektorce metody ONE BRAIN paní Carol Ann Hontz.

Jde o to, naučit se rychle zbavit stresu a nedovolit, aby se opakoval. Naučit se žít v přítomnosti právě teď, nebýt zatěžován strachem z minulých nepříjemných zkušeností a bolestí.


_____________________________________________________________________________

Ještě jeden popis a jedno vysvětlení této metody, a to slovy terapeutky Mgr. Petry Částkové:


Kineziologie je účinná metoda, pomocí které se můžete zbavit současných potíží tak, že najdeme jejich příčiny v minulosti.
Vychází z teoretického předpokladu, že člověk je tvořen ze tří částí: fyzického těla, psychiky a ducha. Psychika je nástrojem ducha na ovládání těla.
Potíže, jimiž lidé trpí, jsou jen následky traumat prožitých v minulosti. Přitom není rozhodující, zda si je člověk takového traumatu vědom či nikoliv.
Pokud není příčinou silné poškození organismu, je vždy možné v bližší nebo vzdálenější minulosti takové trauma najít a zpracovat. Orgány nebo části těla, které byly v minulosti poraněné, bývají nyní zpravidla oslabené či nemocné. Po zpětném prožití původního poškození se tyto části aktivují a samovolně uzdravují.

Tato metoda potvrzuje že duše, tělo a naše psychika se nalézají v tom nejužším vztahu. Každá fyzická nemoc má svůj psychický důvod a naopak.
U terapie se nejedná o žádný hypnotický stav, manipulaci ani sugesci.


Člověk si vytváří svojí představu o světě, svůj základní obraz světa, svoji základní životní filozofii během prvních tří let svého života a tuto představu během dalšího života většinou již příliš nemění.

Na jeho dalším životě se tak zásadně podepisují podmínky, ve kterých žil během prvních tří let života a tato prvotní životní zkušenost se mu stává rámcem omezujícím jeho život.

Práce na obrazu světa v našem království není jednoduchá, protože většina tohoto obrazu světa leží mimo vědomě dostupnou oblast, neboť jeho základy vznikaly v době, kdy malé dítě ještě neumělo mluvit a tudíž ještě ani nemělo rozvinuté vědomé myšlení.
To však ještě neznamená, že neexistuje způsob, jak provést revizi vlastního obrazu světa a upravit ho tak, aby měl člověk v rámci tohoto obrazu dostatek prostoru pro svůj život a pro dosažení všech svých cílů.

Pro klienta je však třeba mít na paměti, že změnit se bude muset on sám. Terapeut mu může na jeho cestě pomoci nalézt, co ho v jeho životě omezuje či proč nefunguje to, co nefunguje, ale pak bude na něm, aby se rozhodl, co s tím udělá a zda s tím vůbec něco udělá.

Je dobré vědět, že....
Nehody nejsou náhody, protože každý je svého štěstí strůjcem.
Objevení chyby je vylepšením vlastního obrazu světa - vlastního života.
Každý je nepostradatelný, jen musí přijít na to, kdy a kde.
Plný potenciál člověka je možné dosáhnout jen spoluprací muže a ženy.
Každý člověk vždy dělá to, co ze svého úhlu pohledu považuje za nejlepší.
Žít znamená měnit se.

S dětmi paní Částková pracuje jen metodou CESTY podle Brandon Bays

CESTA (podle autorky Brandon Bays) - emocionální nebo fyzická Vám dopomůže znova v bezpečném prostoru prožít a odžít emoční blok spojený s daným problémem. Terapeut najde společně Zdroj (naši pravou podstatu), lásku, pohodu, klid a nekonečnou radost, kterou máme všichni uvnitř sebe, jen na ni zapomínáme. Blok se prosvětlí a odstraní. Tím se zbavíte jak psychických, tak veškerých fyzických problémů.

Brandon Bays ve své knize Cesta popisuje, jak jí byl diagnostikován velký rakovinový nádor. Tato skutečnost spustila proces, na jehož konci nejen že její rakovina zcela zmizela, ale také objevila metodu psychického a fyzického léčení s velkou léčivou a transformativní silou.

Během Cesty, která trvá většinou mezi 60 až 90 minutami, je možné dosáhnout úplné svobody od problémů, které Vás vnitřně trápily roky, případně zásadním způsobem můžete zlepšit své zdraví.
Cesta je založena na principu odpuštění. Každý z nás si v sobě nese různé rány, křivdy či traumata, schované nejen hluboko v našem podvědomí, ale také přímo v některých částech těla (tzv. buněčná paměť).

Tyto události mnohdy určují, jak nyní vnímáme sebe sama a svět kolem nás - a to i přesto, že si je většinou vůbec nepamatujeme.
Cesta je metoda, která jde přímo k jádru konkrétní události a pocitů spojených s jejím vznikem.
V jejím průběhu dochází k otevření dané vzpomínky, k jejímu přivedení do vědomé paměti a úplného pročištění této situace, neboli uvolnění tohoto bloku.
Je přitom respektována moudrost Vašeho těla, které samo nejlépe ví, co je třeba uvolnit a co jste připraveni zpracovat.

Postupně procházíte vrstvami svých pocitů, tak jak k Vám v tu chvíli přicházejí. První emoce může souviset s nějakou osobou či situací, ale pod ní se skrývá další a další, až se dostanete do tzv. Zdroje.
Z tohoto místa pak vede klient dialog s lidmi, kteří souvisejí s onou konkrétní situací.
Má příležitost říci vše, co bylo mezi nimi nevyřčené, a slyší i to, co mu na to odpoví. Tato komunikace, která se odehrává v prostoru přijetí a Lásky, je velmi upřímná a mocná, téměř jako kouzlo.

Vyústí v něco velmi silného: naprosté, úplné a bezpodmínečné ODPUŠTĚNÍ z hloubi vašeho srdce. Veškeré dialogy, které klienti vedou jsou jejich intimní záležitost, nepotřebuji ani nevyžaduji aby mi je říkali nahlas. Je pro ně více účinné si je sdělovat soukromě svým vnitřním hlasem.

Takovéto odpuštění, spojené s konkrétní situací z Vaší minulosti, jednou provždy uvolní vzpomínku a životní sílu, která se v ní skrývala. Blok zmizí a to, jak vidíte svět kolem vás, a především to, jak se cítíte, se změní. Odpuštění má tak velmi léčivé a transformující následky.

V případě "fyzické" Cesty se tímto uvolní buněčná paměť a nové buňky, které se v našem těle neustále rodí, nebudou v té oblasti těla nadále znovuvytvářet omezující, negativní vzpomínku. Nové tkáně či orgány tak budou zdravější či naprosto zdravé.
Lidé po absolvování Cesty často zjišťují, že se stalo něco důležitého, ač to není vždy snadné pojmenovat či uchopit.

Na čem se bude pracovat, rozhoduje klient sám, jeho podvědomí, jeho tělo. Přestože se jedná o proces působící na velmi hluboké úrovni, je Cesta naprosto bezpečná.

Pokud přijde rodič s mladším dítětem než 5 LET, které by nebylo schopné se na sezení soustředit, může být jeho problém odblokován přes rodiče. Stejně pracuje terapeutka s rodičem, když zdravotní stav dítěte je takový, že by terapii dítě nezvládlo.


Další z mnoha stránek o kineziologii:

...
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Michaela | 13. září 2009 v 11:15 | Reagovat

Taky bych to chtěla někdy vyzkoušet. Doufám, že o tom brzy napíšeš... Můj manžel je vůči tomu skeptický, takže nevím, kdy se k tomu dostanu.

2 Máša | 14. září 2009 v 17:20 | Reagovat

Tuško, ty jsi byla zase pilná!!!
Také mám manžela skeptického k alternativě a já jsem pro změnu skeptická k některým jeho názorům, a tak jsme se dohodli, že když jde o syna, necháme si svůj skepticismus pro sebe a nebudeme si navzájem bránit.

3 Monika | E-mail | Web | 17. září 2009 v 17:32 | Reagovat

Kamarádka dělá kineziologii.  Zkoušela jsem to kdysi, ale jen jednorázově, kamarádka mi říkala, že to chce sezení víc. Pravda ale je, že se ulevilo mně:-) Já se vypovídala ze starostí a šla jsem domů jako znovuzrozená:-)
Ptala jsem se i na Járu a prý mohou pomoci i autistům, ale je potřeba hodně sezení. Já nejsem vlastní matka,což prý tolik nevadí, ale Jára už je větší a měl by trochu spolupracovat. Jinak se může pracovat s maminkou a dítě u toho vůbec nemusí být.
Za sezení (dlouhé jak je potřeba, třeba 2 hod.) se platí přibližně 500 Kč (jinde možná víc???), což není tak moc.

4 Tuška | E-mail | Web | 17. září 2009 v 23:36 | Reagovat

No, já tam jdu taky vlastně kvůli malý. Terapeutka se jí bude snažit pomoci přese mě.
Já pak napíšu, jaký to bylo. Jsem strašně zvědavá a trochu mám strach. Když jsem minule odcházela, a to bylo jen seznamovací sezení, měla jsem slzy v očích ... ale v dobrým!!!

5 Tuška | E-mail | Web | 25. září 2009 v 12:53 | Reagovat

Už mám po sezení, včera jsem ho absolvovala. Nemýlila jsem se, brečela jsem jako želva. Chystám se napsat víc, ale až to zpracuju.

6 Gapka | 21. května 2010 v 16:33 | Reagovat

Ahoj Tuško, téma je už trochu neaktuální, ale taky se teď docela o kineziologii zajímám kvůli Honzíkovi (autista, 3 roky), tak jsem se chtěla zeptat, jestli je někde pokračování:-)
Teprve jsem na Tvoje stránky narazila, tak čtu jak divá:-))
Díky, Gapka

7 Tuška | E-mail | Web | 22. května 2010 v 12:42 | Reagovat

Gapko, pokračování je v podstatě tady - http://autiktusticka.blog.cz/0912/dobrovolny-lecitel-43

Víc toho zatím není ... momentálně jsem začala chodit k psycholožce, takže obojí najednou je pro mě finančně náročné, tak jsem tuto terapii zatím přerušila ... ale neříkám, že se k ní nevrátím ... všechno chce asi svůj čas.

Dobrovolný léčitel - ten článek o tom, je to prostě zajímavé ... podívej se na to, no ... :-)

8 Gapka | 24. května 2010 v 21:24 | Reagovat

Díky za odpověď, Tuško, toto jsem četla. Zajímalo mě, jestli to nějak pomohlo i malé a tak. Ubíjí mě, že všechny metody jsou tak strašně drahé:-(
Ať se vám daří co nejlépe.G.

9 Tuška | E-mail | Web | 24. května 2010 v 22:46 | Reagovat

No víš, to nevím. Vše je drahé, máš pravdu. Také je vše běh na dlouhou trať. Já si nejsem jistá, že toto Nině nějak pomohlo, je ale pravda, že jsem přerušila, takže ještě se to asi ani nemohlo nějak projevit.

Jinak, jediná terapie, která pro mě má viditelné a hmatatelné výsledky, v poměrně krátkém čase je HANDLE přístup. Neříkám, že je malá na jedničku, to zdaleka ne, ale opravdu jsou vidět určité posuny , ať je to třeba jen spánek, či to, že si nechá vyčistit zuby a umýt hlavu (s menšími problémy než dřív). ;-)

10 Gapka | 25. května 2010 v 8:56 | Reagovat

Na handle se chystame, tak jsem moc zvědavá. Nám strašně pomohla paní Bradáčová - rekonektivní léčení. Vřele doporučuju. Honzík je mnohem kontaktnější, hrozně projevuje city a tak nějak se zlepšil celkově.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama